Cease Modern Disease Therapie

De behandelwijze van ziekten die ontstaan zijn als gevolg van reguliere medicatie, vaccinatie en voedingsadditieven enz. wordt Cease ModernDisease Therapie genoemd en is mede ontwikkeld door Ton Jansen. http://www.gezondheidinbeweging.nl

 

Behandeling

Bij de behandeling van deze moderne "ziekten" wordt niet alleen gebruik gemaakt van de bekende homeopatische middelen, maar ook van homeopatische middelen gemaakt van medicijnen zoals antibiotica, anticonceptie, neusdruppels, maagzuurremmers en vaccinaties.

Ook van bacteriën en virussen zoals de helicobacter bij maagzweren en ziekten zoals de ziekte van Lyme, Pfeiffer, de mazelen en de rodehond worden homeopatische geneesmiddelen gemaakt en ingezet.

In een oplopende reeks van potenties van 30K, 200K, MK en 10MK worden de betreffende medicijnen, vaccinaties en restanten van nog aanwezige ziekten in het lichaam ontstoord. Dit noem je Isopathie. Genezen met het gelijke. 
Ook wordt er gebruik gemaakt van supplementen en bepaalde voedingsmiddelen om de weerstand te verbeteren. 

 

Autisme

Een van de grondleggers van deze therapie, wijlen Tinus Smits, heeft zich vooral toegelegd op het behandelen van autistische kinderen en heeft daar veel goede resultaten mee behaald. 

Hij noemde zijn therapie CEASE therapie, wat staat voor Complete Elimination of Autistic Spectrum Expression.

( www.tinussmits.nl )
In de praktijk bleek autisme een stapeling van oorzaken te zijn, waarbij van zo'n 70-80 % van de kinderen de vaccinaties medeverantwoordelijk zijn.
Bij 80-90% van de kinderen zijn ook toxische medicijnen en andere stoffen betrokken. Bij ongeveer 5% gaat het hierbij om ziekten die de ouders en het kind zelf hebben doorgemaakt. 

Cease Modern Disease therapie gaat nog veel verder. Niet alleen autisme wordt met deze therapie behandeld maar ook vele andere verstoringen in het lichaam. Ziekten die ontstaan zijn door het gebruik van reguliere medicatie, vaccinaties en andere schadelijke stoffen uit het verre verleden maar ook meer recent. 
 

Anticonceptie

Een voorbeeld is het gebruik van anticonceptie. Het is niet voor niets dat vrouwen van begin dertig of jonger tegenwoordig moeilijk zwanger kunnen worden na vele jaren de pil te hebben gebruikt. Vaak is er geen aanwijsbare lichamelijke klacht maar toch wil het niet lukken. Nadat de anticonceptie is ontstoord en daarnaast bijpassende homeopatische middelen zijn ingezet, ontstaat er vaak wel een regelmatige cyclus met een zwangerschap.

 

Vaccinaties

Bij veel kleine kinderen kun je duidelijk de periode van vaccinaties aanwijzen waarna de ellende van veel huilen, oorontstekingen, huiduitslag, hoesten en benauwdheid is begonnen. Na het ontstoren van de vaccinaties en het inzetten van passende homeopatische middelen gaat het opeens een stuk beter met de kleintjes. Het is niet normaal dat een klein kindje altijd ziek is. ( zie ook de website van kritisch prikken:( www.nvkp.nl  )
 

Antibiotica

Ook antibioticagebruik kan een grote boosdoener zijn en veel klachten tot gevolg hebben. Je zou kunnen denken aan steeds terugkerende ontstekingen zoals blaasontstekingen of oorontsteking, maar ook grote vermoeidheid, problemen met de ontlasting, eczeem, haaruitval enz. 
 

Onbegrepen vermoeidheidsklachten

Bij langdurige en ernstige vermoeidheidsklachten waar geen oorzaak van is gevonden, is het belangrijk om niet alleen na te gaan wanneer deze klachten precies zijn begonnen maar ook welke ziekten je in het verleden hebt doorgemaakt en welke medicatie en vaccinaties je hebt gekregen. Ook de tropenvaccinaties, ziekte van Lyme, ziekte van Pfeiffer, hormoongebruik, antibioticagebruik, prednison, verdovingen bij een operatie of de tandarts kunnen een rol spelen.
 

Chronische ziekten

Bij vele ernstige chronische ziekten als MS, ME, reuma, fybromyalgie, lyme, kanker, migraine, epilepsie, astma, PMS, depressie, ADHD, Asperger, ADD, fobieën, angsten, autisme etc, kunnen de aanwezige klachten vaak  aanzienlijk verbeteren en stabiliseren.

 

Tot slot

De toepassingen van Cease Modern Disease Therapie zijn ontelbaar en er worden steeds meer homeopatische middelen gemaakt van reguliere medicatie, vaccins, chemische bestrijdingsmiddelen, gras- en andere pollen, verfstoffen, lijmstoffen, voedingsadditieven, ziekten enz.