Oogdiagnostiek

Een diagnostische methode in mijn praktijk is de oogdiagnostiek. Het kan een belangrijke bijdrage leveren aan het opstellen van een natuurgeneeskundige diagnose en de hieruit voortvloeiende behandeling.
In de oogdiagnostiek wordt niet alleen het gekleurde deel van het oog bekeken,de iris, maar het hele oog wordt hierbij betrokken.
 
Oogdiagnostiek - iris uitlezenEr is een relatie tussen de kleur van de iris en de aanleg voor bepaalde ziektes. Ook bepaalde  tekens en verkleuringen in het oog zijn aanwijzingen en kunnen behulpzaam zijn bij het bepalen van de individuele aanleg en van de in de loop van het leven opgedane gezondheidsbelasting. Hierdoor ontstaat inzicht in zowel de mogelijke oorzaak van klachten en symptomen als het eventuele verloop hiervan.
Tijdens het consult kan ik om snel een algemeen beeld te krijgen van de constitutie, gebruik maken van een irisloepje. Voor een uitgebreide diagnose is het noodzakelijk om een digitale foto van het oog te maken. Hiervoor maak ik gebruik van ik een daarvoor bestemd apparaat.