Dr. Schüsslers celzouttherapie

Schüsslers-celzouten zijn verkleinde minerale zouten zoals die in onze cellen voorkomen. Het zijn lichaamseigen stoffen, daardoor kan het lichaam ze direct via het mondslijmvlies opnemen en gebruiken. Bij het maken van de celzouten in tabletvorm, worden de mineralen verwreven met melksuiker.  De celzouten werken als aanvullend middel en zijn geen prikkel zoals in de homeopathie het geval is.

 

Dr. Sch�sslers celzouttherapieVerstoring van de mineralenstofwisseling

Veel mensen denken dat bij ziekten in de cellen een bepaalde mineraal ontbreekt en dat de therapie bestaat uit het in de juiste hoeveelheid innemen van bepaalde voeding of een voedingssupplement.  Volgens dr. Schüssler is het niet het gebrek aan mineralen dat bepalend is voor de gezondheidsproblemen, maar de verstoring van de mineralenstofwisseling, die leidt tot een onjuiste verdeling van de mineralen.
Er zijn 12 basis celzouten en 15 aanvullende, die belangrijk zijn voor het functioneren en de opbouw van het lichaam. Een tekort aan mineraalzouten buiten de cel, dat meestal ontstaat door een ongezonde manier van leven, kan niet door Schüssler-celzouten aangevuld worden. In dat geval is het belangrijk om de levenswijze aanpassen. Gezonde voeding, rust en een evenwichtige levensinstelling zijn belangrijke aandachtspunten.

 

IJzergebrek

Een voorbeeld is ijzergebrek. Vaak stijgt het ijzergehalte in het bloed alleen tijdens de inname van de preparaten, om vervolgens na beëindiging van de kuur weer in te zakken. Door de inname van ijzerpreparaten wordt de ijzerhuishouding buiten de cel aangevuld, maar er staat dan niet voldoende ijzer in de cel tegenover. Een “gezond” evenwicht ontbreekt. Het lichaam kan het ijzer niet “vasthouden” en verliest het weer. Een gelijktijdige inname van celzout nr.3, ferrum-phosphoricum ondersteunt de ijzeropname. Er wordt zo een nieuw fysiologisch evenwicht binnen en buiten de cel gecreëerd.

 

Ondersteuning

In mijn praktijk gebruik ik de celzouten ter ondersteuning bij de natuurgeneeskunde maar ook als materiële aanvulling bij Klassieke homeopathie.